OfertaForumKontakt
Stacje Kontroli Pojazdów
Szkolenia
Programy komputerowe
   
 
Profesjonalna pomoc przy uruchamianiu Stacji Kontroli Pojazdów.

Merytoryczne wsparcie funkcjonujących Stacji Kontroli Pojazdów.

Doradztwo przy budowie i modernizacji Stacji Kontroli Pojazdów.

Przygotowanie stanowiska kontrolnego i wymaganej dokumentacji do odbiorów i kontroli przeprowadzanych przez uprawnione instytucje.

Reprezentowanie interesów Stacji Kontroli Pojazdów na zewnątrz.

Realizacja projektów specjalnych na zlecenie Stacji Kontroli Pojazdów.

Usługi z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy.